Om Oss

Hjem / Om Oss

Vårt Mål

Gjennom tiltak av høy kvalitet vil vi sikre en levende ungdomskultur og tidsriktige møtesteder for ungdom i samarbeid med andre.

ŸVi ønsker å nå all ungdom, også de som av ulike grunner ikke gjør seg nytte av, eller deltar i det tradisjonelle kultur- og fritidstilbud, og ungdom som trenger spesielle tiltak.

ŸVi vektlegger ungdoms deltagelse, medvirkning og innflytelse i planlegging, beslutning og gjennomføring av tiltak og prosjekter.

ŸUngdom skal gis mulighet til allsidig personlig utvikling som er tilrettelagt for felleskapet og kulturelt mangfold.

Vi vil bidra med å forebygge uønsket sosial atferd og motvirke fordommer, rasisme, diskriminering og fremme gjensidig toleranse.

Om Oss

Våre Ansatte

Kontakt

  • Tlf: 32 86 60 24 / Mob: 922 53 855
  • eldrid.andersen@kongsberg.kommune.no
  • Hasbergsvei 36
    3616 Kongsberg

Ingvild Damtjernhaug

Fagleder - Vitensenteret
tlf. 48166020

Barbara Schmitt

Arrangementansvarlig
tlf: 48 16 62 26

Stas Hagen

Klubbarbeider - Ohana

Sølvi Gunn Alfheim

Klubbarbeider - Bruket Aktivitetssenter

Live Andrea Eigebrekk-Klausen

Klubbarbeider - Bruket Aktivitetssenter

Ingvill Pladsen

Klubbarbeider - Toppenklubben

Dan Ronny Skullestad Borgan

Ohana

Margunn Ygre

Utekontakt
tlf. 48166007

Bjørn Nordal

Veileder - Vitensenteret
tlf 48166022

Bente H. G. Bjørdal

Utekontakt
tlf. 48166006

Lene Johnsen

Ungdomsleder
tlf. 48166646

Anastasia Timofeeva

Veileder ved Vitensneteret

Adriana Mioara Giurgiu

Klubbarbeider - Ohana

Tor Olav Moskvil

Klubbarbeider - Bruket Aktivitetssenter

Marina Dørmenen Andreassen

Klubbarbeider - Ohana

Therese Cecilis Pande-Rolfsen

Klubbarbeider - Ohana