Kongsberg Ungdomsråd

Hjem / Kongsberg Ungdomsråd

Om KUR

Kongsberg kommune har ett eget ungdomsråd etter vedtak i kommunestyret.

Kommunalsjef for kultur og oppvekst møter som rådmannens representant

KUR består av 7-9 ungdommer i alderen 14-20 år, som skal representere og arbeide for all ungdom i Kongsberg kommune. De har møter hver 6 uke, med møtestart i august og møteslutt i mai.

Info om KUR: https://www.kongsberg.kommune.no/innhold/politikk-og-innsyn/kommunale-rad/#heading-h2-3

De er også på facebook.

https://www.facebook.com/kongsbergungdomsrad

Kontakt

  • tlf. 481 66 017
  • heidi.hesselberg.loken@kongsberg.kommune.no