Fritidsklubber

Hjem / Fritidsklubber

Våre Tilbud

Fritidsklubbene er en mestringsarena for sosial og kulturell kompetanse, hvor ungdom har reell innflytelse og medbestemmelse.

Kommunalt ansatte fungerer som veiledere, støttespillere og motivatorer.

Fritidsklubbene er rusfrie og har nulltoleranse mot mobbing, rasisme og diskriminering.

Her kan ungdom oppleve trygghet og tilhørighet, uavhengig av bakgrunn og ferdigheter.

Fritidsklubben er gratis og det er mulighet for å kjøpe rimelig mat og drikke.

Det er alltid flere voksne ungdomsarbeidere til stede.

Kontakt

  • Tlf: 48166646
  • Lene Johnsen
  • Hasbergsvei 36
    3616 Kongsberg

Ohana
Fritidsklubb for ungdom fra 8. klasse til 18 år Driftes av Kongsberg kommune, Kultur og velferd v/Ungdomskontoret
Vittingen bibliotek og fritidssenter
Fritidsklubb for ungdom fra 8. klasse til 20 år Driftes av Kongsberg kommune, Kultur og velferd v/Ungdomskontoret
Toppenklubben
For mennesker med psykisk utviklingshemming Driftes av Kongsberg kommune, Kultur og velferd v/Ungdomskontoret